ÖNEMLİ GÜNCELLEME — İŞLEM YAPMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

07.03.2022 tarihi saat 09:00 dolaylarında, backend’de bulunan bir açığın kullanılmasıyla saldırgan olarak da adlandırılan kötü niyetli bir şahıs tarafından 38 423 adet AVXT Token ele geçirilmiştir. Saldırgan, ele geçirmiş olduğu AVXT Token’ların 17 838 adedini Pangolin üzerinde bulunan havuzda likide etmiş olsa da, ne yazık ki, 20 585 adet token’ı iki farklı cüzdanında tutmaya devam ediyor. Bu durumun AVXT Token fiyatı üzerinde bir risk yaratmaya devam ettiğinin farkındayız. Bu riskin önüne geçmek ve çalınan kaynakları ödül havuzuna yeniden eklemek için aşağıdaki önlemler alınmıştır:

* AVXT Token’ın 1 milyon olan Maksimum Adet’i 1 milyara çıkarılmıştır.
* AVXT tutan tüm cüzdanlara (in-game cüzdanlar, on-chain cüzdanlar, MEXC hesapları dahil olup saldırganın cüzdanları hariçtir), tuttukları AVXT Token adedinin 999 katı AVXT Token gönderilmiştir.
* Avaxtars Marketplace üzerinde AVXT cinsinden işlem gören tüm varlıklarının fiyatının x1000 ile ölçeklendiğini hatırlamak akıllıca olacaktır. Örnek verilirse; eğer bir adet Gen2 Common Avaxtar’ın güncellemeden önceki fiyatı 0.70 AVXT ise, güncellemeden sonraki fiyatı 700 AVXT olacaktır. Başka bir örnekte ise, eğer bir PAGM’in güncellemeden önceki fiyatı 20 AVXT ise güncellemeden sonraki fiyatı 20 000 AVXT olacaktır.
* AVXT havuzlarına likidite sağlayan kullanıcılar, likiditelerini havuzdan ÇEKTİKLERİNDE AVXT adetlerini x1000 olarak görecektir. O zamana dek, eski miktarlar görünebilir.
* Likidite havuzlarına katılım için sağlanan ENXT ödüllerinin yeni oranı AVXT miktarı / 1000 şeklinde değiştirilerek ödül oranının aynı kalması sağlanacaktır.
* Birim token fiyatında bir düşme bekleniyor olsa da kullanıcılar token dağılımından pay alacakları için toplam değerleri etkilenmeyecektir.
* Alınan aksiyonlar sonucu, saldırgana ait cüzdanlarda bulunan AVXT Token’ların değeri binde birine düşmüş olup, saldırgan dışındaki hiçbir cüzdan bu durumdan olumsuz etkilenmemiştir. Böylece saldırganın AVXT Token fiyatı üzerinde risk oluşturmasının önüne geçilmiştir.
* Gerçekleştirilen operasyon büyük gizlilik ve hassasiyet gerektirdiği için önceden bilgilendirme yapılamamış olup bu bildirim ile tüm operasyonun başarıyla tamamlandığını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
* Bundan böyle atılacak adımlar ayrıca detaylı şekilde topluluk ile paylaşılacaktır.

--

--

Avaxtars is a browser game that is based on blockchain technology, using NFT Tokens as game assets, and has its Tokenomics.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Avaxtars

Avaxtars

Avaxtars is a browser game that is based on blockchain technology, using NFT Tokens as game assets, and has its Tokenomics.